Demount System Kontakt system

Vi kan tillverka ett nytt Roll On Contact-demonteringssystem för utbyte med din befintliga flotta.

Kroppen sänker sig helt till golvet för enkel lastning och lossning på marknivå

Hydrauliska tvärlås låser automatiskt kroppen till huvudfordonet

Idealisk för dragning