Temperaturstyrd Längre Semi-Trailers

Finns i både 14.6m och 15.65m versioner blir Longer Semi Trailer snabbt en av våra mer populära trailers.
Med den extra möjligheten att öka antalet pallar med upp till 8 per fullbelastning och minska företagens kolspår, blir LSTs allt vanligare på våra vägar.