Anti-Mutor.

Cartwright Group är engagerade i att bedriva all verksamhet på ett ärligt och etiskt sätt. I enlighet med bestickningslagen 2010 arbetar vi med styrning genom att genomföra och genomdriva robusta policyer och förfaranden för att skydda mot olagligt beteende. Cartwright-koncernen agerar öppet i förhållande till alla sina kontakter med kunder, kollegor, leverantörer och alla tredje partskontakter. Se koncernens politik för korruption och motbestämmelser enligt nedan. Om någon av våra kollegor, kunder, leverantörer eller någon tredje part vi jobbar med har några problem eller problem som de vill höja ska de kontakta vår Verkställande direktör. Cartwright-koncernen har en nolltolerans tillvägagångssätt för eventuella brott mot bestickningsloven 2010 och eventuella problem som behandlas kommer att behandlas med största vikt.